Windows 8 jak wyłączyć programy auto startujące

Elementy startowe to programy, skróty, foldery, sterowniki, itp. .. które są ustawione na automatyczne uruchamianie przy starcie, gdy użytkownik loguje się do systemu Windows 8. Elementy startowe mogą być dodawane zarówno przez programy lub sterowniki zainstalowane, lub ręcznie przez użytkownika.  Pokazane zostanie  jak zarządzać uruchamianiem produktów, aby dodać, usunąć, włączyć i wyłączyć je w systemie Windows 8 .

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo