mBank zawiadamia o zmianie przeliczania transakcji kartowych walutowych

Zmiana waluty rozliczeniowej dla kart Visa – informacja z mBanku.

Walutą rozliczeniową dla kart Visa zostało PLN a każda transakcja dokonana w walucie obcej zostanie przeliczona przez Visa bezpośrednio na złotówki. Sposób rozliczenia transakcji zagranicznych zostanie zatem uproszczony, na przykład w odniesieniu do transakcji w innych walutach niż euro. Ta zmiana obejmuje wszystkie karty Visa z wyjątkiem kart walutowych i wirtualnych – nie wymaga od klientów składania żadnej dyspozycji.

More »

Sync obniża oprocentowanie

W listopadzie na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w złotych ustalona została nowa stawka oprocentowania w wysokości 2,29%.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,1 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca.

Taka to wiadomość z sync aliora. Teraz to się już tylko opłaca wziąć kredyt

Millenium zmiana oprocentowania

Banki zmieniają swoje oproenctowanie podążając za zmianami NBP. Tym razem zmiana dotyczy banku Millenium.

Od dnia 28.10.2013 r. zmieni się standardowe oprocentowanie rachunków oszczędnościowych zgodnie z poniższym.

Oprocentowanie standardowe KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO:

Saldo    Nominalna stopa procentowa
Do 50 000 włącznie    1,60%
Nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł włącznie    1,80%
Nadwyżka ponad 100 000 zł do 250 000 zł włącznie    2,00%
Nadwyżka ponad 250 000 zł    2,25%

 

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo