iPhone SE 2020 – restart

Standardowo gdy telefon funkcjonuje poprawnie możemy wykonać jego restart w kilku krokach:

  • naciskamy przycisk Power na dłużej i czekamy
  • pojawia się suwak
  • przeciągamy suwak
  • czekamy
  • następuje wyłączenie telefonu
  • naciskamy Power
  • telefon po wystartowania możemy znowu używać

A czy da się sprawniej to zrobić? Okazuje się, że jest taka mozliwość.

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo