Zmiany w Credit-Agricole

Jak informuje bank Credit-Agricole:

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 01.08.2014r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany do "Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych".

 

Zmiany w Tabeli spowodowane są:

 1. obniżeniem stałego oprocentowania:

  • lokat terminowych w PLN na 7, 14, 30, 60, 90,180 i 270 dni, 1 rok, 2 i 3 lata do wysokości odpowiednio 1,30%, 1,40%, 1,55%, 1,75%, 1,85%, 2,20%, 2,30%, 2,80%, 3,15%, 3,50%
  • Lokaty z Plusem w PLN na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 2,40% i 3,00%
 2. obniżeniem stałych wskaźników ubezpieczeniowych ubezpieczenia grupowego Antidotum PRO na 12 i 18 miesięcy do wysokości odpowiednio 2,27% i 2,43% oraz dla 36-miesięcznego ubezpieczenia grupowego Antidotum Progresywne do wysokości: 2,20%, 3,00% i 3,80% odpowiednio dla 1-, 2- i 3-ciego roku ubezpieczeniowego.
 3. Zmiany wskazane powyżej mają zastosowanie wyłącznie do lokat i ubezpieczeń zawieranych od 01.08.2014r.

 

 1. zmianą zmiennego oprocentowania Rachunków Oszczędzam w walutach obcych, w związku ze zmianą stopy bazowej LIBOR 1M, na:

  • EUR: 0,39143%
  • USD: 0,05600%
  • GBP: 0,39563%

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 801 33 00 00 oraz +48 71 35 49 009 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Stopy procentowe podane w stosunku rocznym.

Zmiana oprocentowania na rachunku oszczędnościowym

W syncu zmiana oprocentowania – ups, to już nie jest sync teraz to usługi bankowe dostarczane przez Alior Bank pod nazwą T-mobile. Wysokość oprocentowania jak podaje komunikat jest ustalan co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z dziesiątego dnia kolendarzowego danego miesiąca pomniejszona o 0,1pp.

 

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo