Włączanie oraz wyłączanie GPRS w Plus (plusie) GSM

W polskiej sieci komórkowej pod nazwą Plus GSM istnieje możliwość użycia krótkich kodów do zmiany ustawień GPRS. Dostępność GPRS jest między innymi potrzebna do obsługi MMS przez telefon – tak aby nie dostawać linków do strony gdzie trzeba się logować poprzez Internet i domowy komputer.

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo