Włączanie konta Administratora w Windows Vista

Normalna praca w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista podczas sesji będzie powodowało wyświetlenie komunikatu, że potrzebna jest Twoja zgoda na wykonanie pewnych operacji – okienko będzie się pojawiać od czasu do czasu. Dzieje się tak dlatego, że konto którego używasz tak naprawdę jest kontem typu Administrator natomaist nie do końca. W Vista zostało to tak zrealizowane, że tylko konto o nazwie Administrator jest tym, które może wykonywać wszystkie czynności.

More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

leo