Formatowanie FAT32 w Windows 7 oraz Windows 8 – da się

Playstation nie chce czytać zewnętrznego dysku? Może problem z zasilaniem – ale nie, zaraz! Przecież dysk chodzi, dioda się świeci – mimo to nie widać napędu.

More »

Windows 8 jak wyłączyć programy auto startujące

Elementy startowe to programy, skróty, foldery, sterowniki, itp. .. które są ustawione na automatyczne uruchamianie przy starcie, gdy użytkownik loguje się do systemu Windows 8. Elementy startowe mogą być dodawane zarówno przez programy lub sterowniki zainstalowane, lub ręcznie przez użytkownika.  Pokazane zostanie  jak zarządzać uruchamianiem produktów, aby dodać, usunąć, włączyć i wyłączyć je w systemie Windows 8 .

More »

Odwrócenie danych w arkuszu kalkulacyjnym

Arkusz kalkulacyjny może być używany do gromadzenia coraz to nowych danych. Można zapisywać ważne informacje z każdego dnia, np. o pogodzie, o dawkowaniu leków, obserwacje z życia rodziny, dzieci, itp. Zastosowań jest tak wiele jak ludzi używających arkuszy kalkulacyjnych – czy to excela, czy arkuszy online czyli google docowych.

Zaczynam od gromadzenia danych i z każdym wpisem pojawia się ich coraz więcej. Dochodzimy do momentu kiedy nowe dane są gdzieś na szarym końcu. Czasem wpadnie do głowy nowy pomysł: a może by tak nowe dane dopisywać na górze a nie na dole? No tak, tylko mam już kilka tysięcy rekordów  i nie chce mi się przepisywać… More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress